Historisk arkiv

Koronavaksinen til AstraZeneca godkjent til bruk i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

EU-kommisjonen har i dag godkjent AstraZenecas vaksine til bruk i Europa og Norge. Det skjer etter at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefalte å gi vaksinen en betinget godkjenning

- Jeg er glad for at den tredje vaksinen mot covid-19, AstraZeneca-vaksinen, nå har blitt godkjent til bruk i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi forventer i underkant av 200 000 doser i februar, fordelt på tre leveranser. Endelig leveringsdato er ikke helt avklart. Vi er forespeilet et tilsvarende volum av AstraZeneca-vaksinen i mars. Selv om vi nå får et mye mindre volum enn prognosene våre tilsa, forventer vi å kunne tilby denne vaksinen til en stor del av den voksne befolkningen i løpet av våren og sommeren, sier Høie.

Vaksinen er godkjent for alle over 18 år. Folkehelseinstituttet vil tidlig neste uke, og før de første vaksinedosene ankommer Norge, komme med en anbefaling om hvem som skal få denne vaksinen.

- Folkehelseinstituttet forventer at vi fremover vil få dokumentasjon på at alle de tre vaksinene også kan begrense videre smitte. Men vi må avvente en slik dokumentasjon før vi legger det til grunn i vaksinasjonsarbeidet, påpeker Høie.

Han understreker at kommunene gjør en god jobb med vaksinasjon og er forberedt på å vaksinere stadig flere. Fredag passerte antall vaksinerte med første dose i Norge 100.000.

Sterk allianse

Norge får vaksiner gjennom EUs vaksinesamarbeid. EU har så langt gjort avtale med åtte ulike vaksineprodusenter.

22. januar nedjusterte AstraZeneca prognosene sine for levering av vaksinen til EU. Norge var opprinnelig forespeilet om lag 1,1 millioner doser av vaksinen i februar.

- I denne situasjonen er det viktig at de europeiske landene fortsetter å arbeide sammen for å øke tempoet i produksjon og forsyning av vaksiner. Det er en fordel i denne situasjonen at vi er en del av en sterk allianse, og ikke står alene som et lite land, sier Høie.

Kan ta igjen det tapte

Leveringsproblemene til AstraZeneca har gjort at koronavaksinasjonsprogrammet nå kan bli forsinket med én til to måneder.

- Men vi kan også få positive nyheter om økte leveranser fra produsentene fremover. Da vil vi kunne ta igjen det vi tapte, sier helse- og omsorgsministeren.

Godkjenning av vaksiner i Europa

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) godkjenner vaksiner etter å ha vurdert nytte og risiko på grunnlag av de kliniske studiene. Godkjenning innebærer at legemiddelfirma får markedsføringstillatelse, det vil si tillatelse til å selge vaksinen. Norge deltar på lik linje med EU-landene i det europeiske legemiddelsamarbeidet. Statens Legemiddelverk deltar på vegne av Norge med representanter i de vitenskapelige komiteene i EMA. Det er EMAs komité for legemidler til mennesker som gir anbefaling om godkjenning av covid-19 vaksiner.