Historisk arkiv

Koronavaksinen til Janssen godkjent til bruk i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

EU-kommisjonen har i dag godkjent Janssen sin vaksine mot covid- 19 til bruk i Europa og Norge. Det skjer etter at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefalte å gi vaksinen en betinget godkjenning.

– Jeg er glad for at den fjerde vaksinen mot covid-19, Janssen, nå har blitt godkjent til bruk i Norge. Siden Janssen-vaksinen bare krever én dose vil leveranser av denne vaksinen kunne ha stor betydning for hvor raskt vi klarer å fullvaksinere befolkningen mot covid-19, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forventer 900 000 vaksinedoser 2. kvartal

Norge får vaksiner gjennom EUs vaksinesamarbeid. Vi forventer rundt 900 000 doser av Janssen- vaksinen i løpet av andre kvartal, og totalt nærmere 3,5 millioner doser, men det er knyttet usikkerhet til disse leveransene og når de kommer. På grunn av denne usikkerheten opererer Folkehelseinstituttet med to ulike scenarioer for fremdriften i vaksinasjonsprogrammet. Et nøkternt scenario som ikke regner med dosene fra Janssen, og et optimistisk scenario hvor selskapet leverer i henhold til avtalen med EU fra og med april.

– Flere av vaksineprodusentene har hatt utfordringer ved oppstart av produksjon, men vår forventning er at Janssen vil levere forventet volum til Europa, sier Høie.

Vaksinen er godkjent for alle over 18 år. Folkehelseinstituttet vil i løpet av kort tid komme med en anbefaling om hvem som skal få denne vaksinen.

Leveransene øker fremover, men færre doser fra AstraZeneca

EU har så langt gjort avtale med åtte ulike vaksineprodusenter, og fire av disse har nå fått godkjent sin vaksine.

AstraZeneca har i dag, torsdag 11. mars, meldt til Helse- og omsorgsdepartementet at de vil ha vanskeligheter med å oppfylle sine leveringsforpliktelser i Europa også i tiden framover. Det er foreløpig uklart hvor stort utslag dette vil få for leveransene i andre kvartal. Til tross for færre leveranser fra AstraZeneca, forventer vi likevel at vi vil få en stor økning i vaksineleveransene i tiden framover.

– Norge ligger godt an i vaksineringen sammenlignet med andre land. 230 725 nordmenn er nå fullvaksinert mot covid-19, mens 428 995 har fått én dose. Mot slutten av mars forventer vi å motta over 200 000 doser i uka, og i april øker leveransene enda mer. Da vil vaksineringen gå betydelig raskere, sier Høie.

At intervallet mellom første og andre dose av Pfizer-BioNtech og Moderna-vaksinene økes fra tre til seks uker, og at AstraZeneca-vaksinen også skal brukes til dem over 65 år, vil også føre til raskere vaksinering av eldre og at flere i befolkningen blir beskyttet tidligere. Les mer om nylige endringer i vaksinestrategien

Godkjenning av vaksiner i Europa

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) godkjenner vaksiner etter å ha vurdert nytte og risiko på grunnlag av de kliniske studiene. Godkjenning innebærer at legemiddelfirma får markedsføringstillatelse, det vil si tillatelse til å selge vaksinen. Norge deltar på lik linje med EU-landene i det europeiske legemiddelsamarbeidet. Statens Legemiddelverk deltar på vegne av Norge med representanter i de vitenskapelige komiteene i EMA. Det er EMAs komité for legemidler til mennesker som gir anbefaling om godkjenning av covid-19 vaksiner.