Historisk arkiv

Mariann Hornnes er ny direktør i Direktoratet for e-helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag åremålsbeskikket Mariann Hornnes som ny direktør for Direktoratet for e-helse for en periode på seks år.

–  Jeg er glad for at Mariann Hornnes tar på seg å lede direktoratet. Hun er en erfaren leder med bred teknologi-kompetanse. Hennes kompetanse og personlige egenskaper vil bidra til å utvikle direktoratets nasjonale rolle som premissgiver og pådriver for e-helse. Hun vil spille en viktig rolle i det videre arbeidet med å realisere pasientens helsetjeneste gjennom digitalisering og bruk av e-helseløsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mariann Hornnes har nærmere 30 års erfaring fra drift, forvaltning og utvikling av IKT- og andre virksomhetskritiske teknologiløsninger. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor i bransjer som IKT og telekom, luftfart, helse, mobilitetsbransjen og forsvarsindustrien. Hun kjenner helsesektoren fra stillingen som direktør for senter for e-helse ved Akershus Universitetssykehus HF i 2006-2009, og som administrerende direktør for Sykehuspartner HF i 2015-2017. Hennes erfaring med tjenesteutsetting fra Sykehuspartner er relevant for stillingen i Direktoratet for e-helse.

I dag er hun selvstendig konsulent.

Mariann Hornnes er født 13.april 1965 og er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU i 1988.  Hun deltok på Solstrandprogrammet 2005-2006.

Hornnes etterfølger Christine Bergland, som valgte å fratre stillingen som direktør 20. november 2020.