Historisk arkiv

Marianne Skjerven-Martinsen er utnevnt til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag utnevnt fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen, til ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Skjerven-Martinsen (44) jobber i dag som fylkeslege i Oslo og Viken. Hun er utdannet lege fra Pomeranian Medical University i Polen i 2003, Dr. med. fra Universitetet i Oslo i 2014 og Master i helseadministrasjon fra samme sted i 2017. Hun jobbet klinisk som lege i en årrekke før hun ble sakkyndig rettsmedisiner på Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus (virksomhetsoverdragelser). Videre har hun vært fylkeslege i Buskerud under og etter sammenslåing med Oslo/Viken, seksjonssjef for kommunale helse- og omsorgstjenester i Oslo og Viken før hun ble fylkeslege og avdelingsdirektør hos Statsforvalteren Oslo og Viken i 2019.