Historisk arkiv

Meyer skal lede utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Sist gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. I dag er lederen, Christine B. Meyer, og de andre medlemmene i utvalget, oppnevnt i statsråd.

Kjønn har betydning for helse og for helseutfordringer. Dels dreier det seg om ulik biologi, og kulturelle, sosiale, og strukturelle forhold og manglende likestilling mellom kjønnene. Formålet med utvalget som regjeringen har nedsatt, er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget skal også se på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

- Kunnskap om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv har vært et prioritert område gjennom flere år, men vi ønsker å styrke dette området ytterligere. Jeg er veldig fornøyd med at Christine Meyer skal lede dette utvalgsarbeidet. Meyer har bred erfaring innenfor ledelse og har god kjennskap til offentlige prosesser. Dette blir viktig i arbeidet fremover med å få kunnskap om status på området. På denne måten kan utvalget vurdere og foreslå tiltak som kan styrke kvinners helse og kjønnsperspektiver i helse- og omsorgstjenestene, folkehelsearbeidet, utdanning og forskning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Om mandatet for NOUen:

Utvalget skal forholde seg til hele Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde: folkehelse, omsorgstjenester, primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Utvalget skal:

 • se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper.
 • Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter. Og det skal ses hen til hvordan kjønn samvirker med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

Utvalget skal levere sin endelige utredning og innstilling innen 20. september 2022.

Om utvalgsleder Christine B. Meyer

Christine Benedichte Meyer er utdannet siviløkonom og er 57 år gammel. Hun er professor i strategi og ledelse ved Norges handelshøyskole og har særlig forsket på fusjoner og oppkjøp, formulering av strategi og strategisk endring i bedrifter i privat og offentlig sektor. Hun var statssekretær for Høyre i Arbeids- og administrasjons-departementet 2001–2003, byråd for finans, konkurranse og omstilling i Bergen 2007–2009, byråd for helse og inkludering i Bergen 2009–2011, konkurransedirektør 2011–2015 og administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå 2015–2017.

Utvalgets sammensetning:

Utvalget består av 15 personer, inkludert leder. Utvalget har en bred profil, og samlet kompetanse innenfor områdene helse- og samfunnsfag, behandling, omsorgstjenester, forebygging, utdanning og forskning og brukerkompetanse

 1. Christine Meyer, professor NHH, Bergen (leder)
 2. Heidi Tiller, overlege, UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 3. Maja-Lisa Løchen, professor, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
 4. Nikita A. Abbas, student, Oslo
 5. Hans-Petter Fundingsrud, barnelege, UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 6. Tone Amundsen, rådgiver i Helse Nord RHF, Bodø
 7. Per Vidar Nielsen, spesialsykepleier på helsestasjon, Sarpsborg
 8. Anita Vatland, daglig leder Pårørendealliansen, Bærum
 9. Cato R. Innerdal, kommuneoverlege, Molde
 10. Leif Edward Ottesen Kennair, professor NTNU, Trondheim
 11. Tina Shagufta Munir Kornmo, lege, Bærum sykehus, Oslo
 12. Elisabeth Sward, seniorrådgiver Norske kvinners sanitetsforening, Oslo
 13. Maria Østhassel, psykolog i sosiale medier, selvstendig næringsdrivende, Farsund
 14. Oscar Tranvåg, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Bergen
 15. Harald Eia, Sosiolog, Oslo