Historisk arkiv

Nasjonalt kontrollsenter skal følge opp innreisende til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å hindre importsmitte har regjeringen bedt Helsedirektoratet om å drifte et Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Kontrollsenteret vil bli opprettet ved Helfo i Tønsberg. Hensikten er å kontrollere etterlevelsen av karantenereglene.

- Nå får vi enda bedre kontrollmekanismer for å begrense importsmitte. Vi har allerede et svært strengt innreiseregime i Norge, med karantenehotell, obligatorisk testing på grensen, krav om attest for negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge, reiseregistrering og karantene. Men vi har sett at karantenereglene ikke alltid etterleves, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er krevende for kommunene å holde oversikt over de reisende og følge opp at de forstår og kan gjennomføre karantene i tråd med regelverket.

- Kontrollsenteret skal veilede de innreisende og kontrollere at de overholder karanteneregelverket. Dette vil avlaste kommunene i oppfølgingen av at de som kommer til Norge holder karantenen slik de skal, sier Høie.

Kontrollsenteret vil være i drift fra førstkommende mandag 15. februar og vil kontakte innreisende gjennom SMS og oppringing. Senteret vil i oppstartfasen veilede de innreisende om karantenebestemmelsene og testing. Fra 1. mars skal de også rapportere ved mistanke om brudd på karantenebestemmelsene til kommunelegene og Arbeidstilsynet, slik at lokale tiltak kan settes i verk.

De ansatte på senteret vil drive kontroll og veiledning på mange språk:

Ved at senteret kan kontrollere og veilede på de reisendes eget språk vil dette være en viktig hjelp til kommunene i deres arbeid med å følge opp innreisende og videre kontrollere ved mistanke om brudd på test og karantenereglene.

Les mer om kontrollsenteret på Helsedirektoratet sine sider.