Historisk arkiv

Norge vil akseptere "NHS Covid Pass" fra England og Wales i løpet av neste uke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

England og Wales utsteder et koronasertifikat til sine borgere, NHS Covid Pass. Norge arbeider nå med å utvikle løsninger slik at NHS Covid Pass med QR-kode kan verifiseres i Norge.

Det ligger an til at ordningen vil være på plass i løpet av neste uke. Det betyr at personer som er fullvaksinerte med EMA-godkjente vaksiner eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og som bor i England eller Wales, kan reise fritt inn i Norge. De slipper da karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.

Norge vil ikke kunne verifisere koronasertifikat for de brukerne som har fått tilsendt dette via brev fra NHS, da sertifikatet på papir ikke inneholder QR-kode/2D barcode.

I Storbritannia inngår Novavax-vaksinen i kliniske studier, og deltagerne gis rett til NHS COVID pass. Helsedirektoratet anbefaler å vente med å akseptere Novavax til den blir EMA-godkjent. Det betyr at personer som har mottatt Novavax-vaksinen som et ledd i en klinisk studie vil omfattes av de ordinære innreisebestemmelsene som gjelder for personer som ikke er å anse som fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.