Historisk arkiv

Ny departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Administrerende direktør Cathrine Marie Lofthus er i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun vil ved tiltredelse etterfølge Bjørn-Inge Larsen, som har vært departementsråd siden 2013. Lofthus vil tiltre stillingen 1.juni 2021.

Cathrine Marie Lofthus (f.1970) kommer fra stillingen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Hun har embetsstudiet i medisin og medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun er i tillegg høgskolekandidat innen økonomi, administrasjon og ledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Lofthus har solid erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Etter turnus var hun stipendiat, lege og etter hvert medisinsk fagsjef og avdelingsleder ved Aker universitetssykehus. Ved opprettelsen av Oslo universitetssykehus (OUS) var hun Akers representant i flere fusjonsprosjekter. Hun hadde sentrale roller ved OUS, først som prosjektdirektør, før hun i 2012 ble viseadministrerende direktør med ansvar for medisin, helsefag og utvikling. Hun tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i 2015. I denne rollen har hun vært sentral aktør blant annet i utvikling av spesialisthelsetjenesten og håndteringen av den pågående koronapandemien.