Historisk arkiv

Ny landvurdering:

Endring i krav for innreise for land og områder i Europa og tredjeland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for Luxembourg, USA, tre regioner i Finland og noen utvalgte øygrupper. Dette skyldes endringer i smittesituasjonen som gir endret fargekategori (eksempelvis fra grønn til rød) og som fører til endring i tiltaksnivået.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 12. juli.

Vurderingen denne uken

Regjeringen har gjort noen endringer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering. FHI har vurdert regioner i Norden, land i Europa i tillegg til noen utvalgte øygrupper i Europa, samt utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste.

Denne uken (oddetallsuke) vurderes det kun om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gjeninnføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land og områder som det ble gitt lettelser for 5. juli.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav, er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge.  

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Fra 5. juli tar de norske innreiserestriksjonene og karantenekravene utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Fra og med 5. juli ble det gjort unntak for utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste. Da ble UDs reiseråd opphevet for disse landene. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser.  I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gis skjerpelser (for eksempel gå fra grønt til rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av  covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Land i Europa

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 12. juli:

Luxembourg, går fra grønn til oransje.

Følgende land fortsetter å være grønne:

Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land er oransje eller røde:

Oransje: Irland, Latvia, Nederland og Monaco.

Røde: Andorra, Spania, Storbritannia, Kypros (endres fra oransje) og Portugal (endres fra oransje).

Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det gjøres ingen endringer for regioner i Sverige.

Følgende regioner forblir grønne:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Blekinge, Jönköping og Kalmar (oransje) samt Kronoberg, Norrbotten og Värmland (røde).

Danmark

Det gjøres ingen endringer for regioner i Danmark.

Følgende regioner forblir grønne:

Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

Regionen Hovedstaden (inkludert København) fortsetter å være oransje.

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for tre regioner i Finland.

Følgende regioner får innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 12. juli:

Helsingfors och Nylands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD går fra grønn til oransje.

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Finnlands SVD, Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Birkalands SVD, Norra Savolax SVD, Satakunda SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Vasa SVD, Egentliga Finlands SVD og Åland.

Følgende region fortsetter å være oransje:

Kajalands SVD

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet. Siden FHI har tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere øygruppene, kan disse vurderes for seg.

Det gjøres endringer fra 12. juli for følgende øygrupper:

 • Kreta, Hellas, går fra grønn til oransje
 • Balearene, Spania, går fra oransje til rødt. I praksis betyr dette ingen endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav da reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land.

Følgende øygrupper forblir grønne:

 • De joniske øyer, Hellas
 • Nordlige egeiske øyer, Hellas
 • Korsika, Frankrike
 • Madeira, Portugal
 • Sardinia, Italia
 • Sicilia, Italia

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

 • Azorene, Portugal (oransje)
 • Balearene, Spania (oransje)
 • Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)
 • Kanariøyene, Spania (rød)

Utvalgte tredjeland: Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

USA oppfyller ikke lenger kravet til lilla land og blir fra 12. juli tatt ut av listen.

Disse landene og områdene forblir lilla:

 • Australia
 • New Zealand
 • Israel
 • Japan
 • Libanon
 • Nord-Makedonia
 • Serbia
 • Sør-Korea
 • Singapore
 • Taiwan

NB: Merk at det blir nye tiltak ved innreise til Norge fra 26. november.

Dette gjelder frem til 26. november: 

 • Grønne land: Ingen krav ved innreise.
 • Oransje land: Ingen krav ved innreise.
 • Røde land: Plikt til å registrere opplysninger i innreiseregisteret. Krav til test ved på grensen ved ankomst. Krav om innreisekarantene, barn og unge under 18 år er unntatt. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.
 • Mørkerøde land: Samme krav som for røde land.
 • Lilla land: Samme krav om innreisekarantene, innreiseregistrering og test som for røde land.

Øvrige land i verden (grå land): Fortsatt innreiserestriksjoner (restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge), innreisekarantene og testkrav på grensen ved ankomst. Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge. 

Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at det stilles krav om innreiseregistrering, test på grensen og innreisekarantene dersom du mellomlander i et rødt eller mørkerødt land. Dette gjelder ikke dersom du kan fremvise koronasertifikat som viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du unntatt innreisekarantene og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

 • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
 • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
 • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
 • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli
Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD

Til utlandet i sommer?

Skal du til utlandet i sommer? Les råd om om hva du bør tenke på før du skal reise. 

Les også siden på helsenorge.no om reiser til og fra utlandet.