Historisk arkiv

Obligatorisk testing på grensen ved Svinesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har innført obligatorisk testing på grensen. Ved Svinesund ble det gitt et midlertidig unntak for enkelte fordi det var behov for å øke testkapasiteten. Nå er testkapasiteten på denne grensepasseringen styrket, og unntaket oppheves.

- Norge har satt inn kraftige tiltak for å begrense importsmitten. Det er viktig med god kontroll og testing på grensen. Jeg er glad for at bemanningen på grensestasjonen ved Svinesund nå er styrket slik at vi også har obligatorisk testing her. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen innførte 18. januar obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette gjelder også for norske statsborgere. Det ble gitt et midlertidig unntak ved grensepasseringen i Svinesund. Unntaket innebar at ved kø kunne personer med fast bopel i Norge teste seg et annet sted så snart som mulig og senest innen 24 timer. Nå er unntaket opphevet.

Les mer om innreise til Norge