Historisk arkiv

Proposisjon om gratis influensavaksine for personer i risikogruppene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har lagt fram en proposisjon for Stortinget med forslag om å sikre at personer i risikogruppene for alvorlig sykdom får tilbud om gratis influensavaksine og vaksinasjon. For dem uten frikort blir det 50 kroner i egenandel.

Samlet foreslås endringer på utgiftssiden med 697,2 millioner kroner på Helse- og omsorgsdepartementets og Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjetter. Forslaget inkluderer 528 millioner kroner til koronavaksinasjon og influensavaksinasjon i kommunene. Beløpet inkluderer beredskap for koronavaksinasjon. 

– Folkehelseinstituttet har varslet at en kraftig influensa- og RS-virussesong kan komme på toppen av covid-19. Høy influensavaksinasjonsdekning i risikogruppene vurderes derfor som ekstra viktig før kommende sesong. Jeg oppfordrer derfor flest mulig i risikogruppene, inkludert barn, til å ta influensavaksinen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Arbeidsgivere som plikter å gi vaksine til sine ansatte herunder helsepersonell med pasientkontakt, personer som bor sammen med immunsupprimerte samt svinerøktere og andre som har nær kontakt med levende gris vil også tilbys gratis vaksine.

Les mer om gratis influensavaksinasjon.

1,84 millioner vaksinedoser

For sesongen 2021/2022 har Folkehelseinstituttet klart å anskaffe til sammen 1,84 millioner doser til risikogruppene og helsepersonell, hvor av om lag 241 000 doser holdes av til helsepersonell. I dette inngår også 40 000 doser av forsterket vaksine til de eldste og mest sårbare. Dette er en vesentlig økning fra i 2020, hvor det ble bestilt 1,2 millioner doser. Årets bestilling vil kunne gi en dekningsgrad på 100 prosent i målgruppene og 75 prosent av helsepersonell.

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram vil som følge av dette forslaget bli endret slik at det i perioden 1. oktober 2021 til 30. juni 2022, ikke kan tas betalt for vaksine og vaksinasjon for influensa av personer i risikogruppen, utover en adgang for fastlegene til å kreve egenandel og utløse takst etter nye midlertidige bestemmelser i forskrift 25. juni 2021 nr. 2226 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Les proposisjonen: Prop. 244 S (2020–2021)