Historisk arkiv

Rapportering på voldshendelser på sykehjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Aftenpostens avsløringer av 13 000 voldshendelser på sykehjem i november 2019 og NTNUs ferske forskningsprosjekt om vold og overgrep i sykehjem viser at vold, overgrep og forsømmelser er et alvorlig problem vi står overfor. Derfor fikk Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge eksempler på kommuner som jobber godt med å forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem, og hvordan disse kommunene jobber.

Helsedirektoratet har nå levert en rapport på voldshendelser i sykehjem som svarer ut dette oppdraget.

– Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg. Regjeringen arbeider for et trygt samfunn med gode tjenester og god livskvalitet for alle. En av samfunnets aller viktigste oppgaver er å beskytte sine borgere, og det at mennesker blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle. Dessverre viser undersøkelsene til Aftenposten og NTNU at utfordringen er enda større enn vi tidligere hadde trodd. Samtidig som utfordringene er store, så er det noen som lykkes bedre enn andre i å møte disse utfordringene. Jeg er glad for rapporten som nå levert av Helsedirektoratet. Gjennom det samlede kunnskapsgrunnlaget og de gode eksemplene i rapporten, vil vi fortsette å spre erfaring og kunnskap om hvordan vi bedre kan forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Omfang av voldshendelser

En del av rapporten omfatter kunnskap innhentet fra forskningsprosjektet om vold blant eldre i sykehjem ved NTNU. Her har det blitt sett på tre hovedområder: 1) omfang av vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i sykehjem, 2) lederskapets betydning og 3) pårørendes opplevelser.

Omfang av vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i sykehjem

En landsomfattende undersøkelsene med 3693 pleieansatte fra 100 sykehjem fordelt på alle landets fylker er gjennomført. Resultat fra studien viser blant annet at 76% av pleieansatte hadde ved minst én anledning observert en kollega begå vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere, mens cirka 60% av pleieansatte rapporterte å ha begått minst én slik handling selv i løpet av det siste året.

Lederskapets betydning

I studien som undersøkte lederskapets betydning for å fremme pasientsikkerhet kom det blant annet frem at ledere mangler bevissthet om vold, overgrep og forsømmelse og at dette er et oversett pasientsikkerhetsproblem.

Pårørendes opplevelser

I studien om pårørendes opplevelser kommer det frem at pårørende har erfart og observert alle typer vold og overgrep mot beboere fra ansatte og at den vanligste formen er forsømmelser.

Suksesskriterier

Oppsummert rapporteres det særlig om fem suksesskriterier hos de gode eksemplene av kommuner som jobber godt med problemstillingen:

  1. systematisk oppmerksomhet på tema,
  2. systematisk arbeid med avvik og rutiner,
  3. opplæring og kursing,
  4. personsentrert omsorg og
  5. organisatoriske grep.

 Les hele rapporten fra Helsedirektoratet (pdf)