Historisk arkiv

Regjeringen letter på regler for grensepasseringer for barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen justerer regelverket for grensepasseringer for barn med delt bosted og som dagpendler til grunnskolen.

Regjeringen har besluttet følgende:

  • Alle barn under 18 år som krysser grensen i forbindelse med samvær med foreldre unntas fra krav om gjennomført test før ankomst til Norge
  • Barn mellom 12 og 18 år som krysser grensen i forbindelse med samvær med foreldre, kan unntas innreisekarantene fra tidspunktet de ankommer Norge forutsatt at de tar en PCR-test mellom tre og fem døgn etter ankomst.
  • Barn i grunnskolen over 12 år som dagpendler over grensen for å gå i grunnskolen slipper test ved grensen, men må teste seg hver syvende dag.
  • Barn under 12 år som på grunn av samvær med foreldre dagpendler over grensen for å gå i grunnskolen, slipper test ved grensen og fritas fra test hver syvende dag

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i sitt svar til Helse- og omsorgsdepartementet vurdert at dette trolig utgjør en liten gruppe, og at unntak fra enkelte innreisetiltak for denne gruppen sannsynligvis vil ha lite å si for smitteutviklingen.

Endringene trer ikraft ved midnatt natt til søndag 15. august.