Historisk arkiv

Regjeringens plan for slå ned den nye virusvarianten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det har blitt innført kraftige tiltak i en rekke kommuner på Østlandet. Hensikten er å slå ned den nye virusvarianten mens vi venter på bedre oversikt over situasjonen.

-Vi tror fortsatt det er mulig å slå ned den nye virusvarianten fordi smitten går ned i Norge takket være krafttaket fra innbyggerne etter jul, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

FHI analyserer en rekke prøver fra utbrudd med mistanke om den nye varianten både fra Østlandet og fra andre deler av landet. Disse analysene kan avdekke om det har skjedd en spredning tilsvarende det vi har sett i Nordre Follo.

- Hvis virusvarianten ikke har spredt seg vesentlig på Østlandet, vil vi kunne lette på noen av tiltakene. Hvis den nye virusvarianten har spredd seg så mye at det ikke er mulig å slå den ned, kan det være behov for nye tiltak, sier Høie.

Så lenge vi tror det er mulig å slå ned denne virusvarianten, vil slike utbrudd bli håndtert på samme måte som Nordre Follo og de nærmeste kommunene (ring 1 kommunene) og de 15 kommunene i randsonen (ring 2-kommunene). For forklaring av hva som er ring 1 og ring 2 -kommuner, se faktaboks under. Nye utbrudd med mer smittsomme varianter vil bli fulgt opp på følgende måte:  

  • Hastemøte i regi av statsforvalteren, sammen med de berørte kommunene, helseregionen, Helsedirektoratet og FHI.
  • I utbruddskommunen og de kommunene som er mest integrert med denne, vil det bli innført tiltak lik ring 1-kommunene. Dette tilsvarer tiltak fra nivå 5 i regjeringens beredskapsplan
  • I kommunene i randsonen av ring 1, vil det bli vedtatt tiltak lik ring 2-kommunene. Dette tilsvarer tiltak fra nivå 4 i regjeringens beredskapsplan
  • Tiltakene vil være tilpasset lokale forhold og det vi til enhver tid vet om utbruddet.

-Regjeringens hovedstrategi i møte med koronaviruset er å beholde kontrollen over smittespredningen. Det er viktig nå å forsinke den mer smittsomme virusvarianten mens vi vaksinerer den voksne befolkningen, sier Høie.

Vaksineutsettelse

Før helgen nedjusterte AstraZeneca sine prognoser for levering av vaksinen til EU. Dette rammer også Norge, som forventet store leveranser i februar og mars.

- Det gjør at målet vårt om at store deler av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren mer usikkert. Denne nyheten kan bety en til to måneders utsettelse av dette målet, sier Høie.

Han utelukker imidlertid ikke muligheten for at målet om vaksinering til sommeren kan nås.

- Det forutsetter at vi får flere gode nyheter fra andre produsenter de neste ukene og månedene. Vi jobber sammen med resten av EU for å få nye vurderinger av dette, sier Høie.

- De fleste sykehjemsbeboere i Norge, flere i risikogruppene og helsepersonell har nå fått sin første vaksinedose, og vaksinering med andre dose er i gang. Når risikogruppene er beskyttet, reduserer vi risikoen for sykdom betydelig, og dermed overbelastning av helsetjenesten. Da vil tiltakene kunne trappes ned, sier Høie.

Smittekarantenen kan forkortes ved testing

Karantenereglene endres slik at personer i smittekarantene kan gå ut av karantene dersom de får en negativ test på dag syv. Endringen er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og tilsvarer endringen som allerede har blitt gjort ved innreisekarantene.

Testen kan tas tidligst syv døgn etter at man har vært i kontakt med en smittet. Testen må være PCR-test. Antigen hurtigtest kan ikke benyttes for å forkorte karantene.

- Denne endringen er ifølge FHI likeverdig med å gjennomføre hele karantenen på ti dager. I tillegg fører endringen til at flere i smittekarantene velger å teste seg. Da får vi både bedre oversikt over smittespredningen og eventuelle nye virusvarianter, og smittesporingen går raskere, sier Høie.

Muligheten for forkorting av karantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av testkapasitet. Ved begrenset testkapasitet bør kommunene prioritere å håndtere utbrudd framfor test for å forkorte karantenetiden.