Historisk arkiv

Revidert strategi og beredskapsplan for håndtering av koronapandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I forbindelse med regjeringens beslutning om å gå over til en normal hverdag med økt beredskap, har regjeringen også revidert strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien.

Gjennom hele pandemien har regjeringen jobbet etter en langsiktig strategi og en beredskapsplan for håndtering av koronapandemien. Planene har blitt oppdatert jevnlig, og nå foreligger en ny revidert utgave som er knyttet opp mot beslutningen om å gå over til en normal hverdag med øktberedskap. Tidligere var dette to ulike dokumenter, men er nå slått sammen.