Historisk arkiv

Rundskriv om husvikarlignende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et rundskriv for å presisere det kommunale ansvaret om å yte nødvendig bistand også ved mer kortvarige og akutte hendelser.

Regjeringens pågående arbeid med Likeverdsreformen har bidratt til å løfte flere problemstillinger knyttet til familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan har også satt denne tematikken på dagsorden.

Bistand ved kortvarige og akutte hendelser

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt ut et rundskriv for å presisere det kommunale ansvaret om å yte nødvendig bistand også ved mer kortvarige og akutte hendelser, der det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester tilsier dette.

Foreldre som har barn med store helse- og omsorgsbehov kan ha et omfattende omsorgsansvar. For noen av disse foreldrene vil omsorgsarbeidet kvalifisere som særlig tyngende. Den samlede helse- og omsorgssituasjonen i disse familiene kan bli ekstra utfordrende dersom en forelder blir rammet av akutt og/eller kortvarig sykdom. 

Mange av dem er allerede i kontakt med det kommunale hjelpeapparatet. Kommunene kan dermed vurdere om det er hensiktsmessig å skalere allerede eksisterende tjenestetilbud opp eller ned ved kortvarige endringer i tjenestemottaker eller pårørendes helse- og omsorgstjenestebehov.

Kan vurdere husvikarlignende tjenester

Ved kortvarig og akutt sykdom kan det blant annet være behov for husvikarlignende tjenester for å ivareta det daglige omsorgs- og husarbeidet, for eksempel gjennom praktisk bistand eller andre former for tjenesteyting.

Her kan du lese rundskrivet.