Historisk arkiv

Særskilt unntak fra innreisekarantene for vaksinert helsepersonell i kritiske funksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten får særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

- Helsepersonell fra utlandet pendler i dag til arbeid i kritiske funksjoner i norsk helse- og omsorgstjeneste. Dette er personell som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Jeg er glad for at fullvaksinerte nå kan begynne å jobbe umiddelbart etter at de har testet negativt for korona ved ankomst. Dette bidrar til at tjenestene bemannes slik at liv og helse ivaretas på best mulig måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For å hindre importsmitte har Norge innført stadig strengere krav til karantene, også for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Fra 25. januar har personell i kritiske samfunnsfunksjoner måttet være i karantene inntil det foreligger negativ koronatest tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vurderer at det vil være smittevernfaglig forsvarlig at samfunnskritiskhelsepersonell som er fullvaksinerte unntas fra dette kravet i arbeidstiden.

I tillegg til at helsepersonellet må ha gjennomført vaksinasjon, stilles det krav om helsepersonellet har testet negativt for korona ved ankomst til Norge. Arbeidsgiver skal også sørge for at ansatte bruker munnbind og er ekstra nøye med å holde avstand i karantenetiden. Helsepersonellet må være i karantene i fritiden.

Det må dokumenteres at den ansatte er fullvaksinert. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å innhente og kontrollere dokumentasjonen.

Endringen trer i kraft 17. februar kl. 24:00.

Les forskriften