Historisk arkiv

Nyheter

Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifikatet kan da benyttes på større arrangementer og kystcruise innenlands. Ved større arrangement likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

– Vi har levd lenge nå, uten at mange av oss kan samles og dele store opplevelser sammen. Nå får vi igjen for å ha vært forsiktige og for at stadig flere av oss er vaksinerte. Koronasertifikatet er allerede i bruk på grenseoverganger. Nå tar vi det i bruk på større arrangementer og kystcruise innenlands. Det betyr at vi snart kan gå på store konserter, teater, fotballkamper og festivaler. Dette er et viktig skritt på veien tilbake til hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronasertifikatet skal benyttes for å gi lettelser, ikke sette begrensninger. Det er et viktig prinsipp for regjeringen at koronasertifikatet skal gi fordeler - også for ubeskyttede. Hovedregelen er at en negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

– En koronatest er et øyeblikksbilde. Derfor er en test gyldig i kun 24 timer i koronasertifikatet. Arrangørene må inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting, slik at det i praksis blir mulig å få testresultatet inn i koronasertifikat. Vi innfører et krav for større arrangementer om at deltakerne skal vite hvor de kan testes, sier Høie.

For å øke testkapasiteten jobber regjeringen med å få på plass en ordning hvor private testleverandører nå kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat. Testingen blir derfor betalt av staten, og blir ikke belastet arrangør eller deltakere.

– Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet. Vi vil sammen med Kulturdepartementet invitere til et møte med næringen. Der vil vi svare på alle spørsmålene de har om arrangementer og testing og kontroll av koronasertifikat slik at de kan begynne å planlegge, sier Høie.

Koronasertifikatet vil være grønt dersom du er fullvaksinert, det har gått mer enn tre uker siden første vaksinedose, du har gjennomgått covid-19 eller det er mindre enn 24 timer siden du fikk et negativt prøvesvar.

Koronasertifikatet tas i bruk i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen.

Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Bruk av koronasertifikat i kommuner med midlertidig strenge lokale tiltak

Regjeringen åpner ikke for bruk av koronasertifikat for å gi lettelser i kommuner som har behov for det strengeste tiltaksnivået, såkalt 5A-tiltak. Dette tiltaksnivået gjelder kommuner med en ukontrollert smittesituasjon, og mobiliteten bør derfor holdes så lav som mulig.

I kommuner med noe mindre strenge tiltak, med 5B og C-tiltak, kan kommunen bestemme at koronasertifikat brukes for å holde åpent for utendørs fornøyelsesparker, museer, kinoer, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssteder. De kan også bestemme at koronasertifikat kan brukes til å avholde offentlige arrangement med antallsbegrensninger tilsvarende gjenåpningsplanens trinn 2

Kommuner med 5B og C-tiltak kan vedta at også barn og unge under 12 år kan få tilgang til teater, kino og museer i følge med voksne med gyldig koronasertifikat. Det settes en begrensning på hvor mange barn hver enkelt voksen kan ta med.

Antallsbegrensninger på store offentlige arrangementer:

Trinn 3:

På trinn 3 er forutsetningen for alle arrangement som benytter test eller koronasertifikat, at kun 50 prosent av kapasiteten på stedet utnyttes og at deltakerne deles inn i kohorter på inntil 500. På denne måten skal det være mulig å holde tilstrekkelig avstand.

 

 

Innendørs

Utendørs

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

 

Trinn 4:

 

Innendørs

Utendørs

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

75% kapasitet opptil maks 5000 personer

75% kapasitet opp til maks 10 000 personer

Uten faste plasser

75% kapasitet opp til maks 2500 personer

75% kapasitet opp til maks 5000 personer

Uten test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

Inntil 2500 personer

Inntil 5000 personer

Uten faste plasser

Inntil 750

Inntil 1500 personer

 

Antallsbegrensninger på arrangementer for barn under 18 år

Det gjøres ikke unntak fra krav om koronasertifikat eller testing for barn og unge under 18 år ved større arrangementer. Foreldrene til mindreårige kan vise koronasertifikat hvis de har med seg barna.

- Antallsbegrensningene på trinn 3 på arrangementer er ganske romslige også uten koronasertifikat. For eksempel kan det være 400 deltakere på innendørs arrangementer uten faste plasser og 800 utendørs. Det betyr at barn og unge kan delta på mange typer arrangementer også uten koronasertifikat, sier Høie.

Antallsbegrensninger på kystcruise

I tillegg til arrangementer vil koronasertifikatet bli tatt i bruk på kystcruise innenlands. Dersom ubeskyttede kommer om bord på skip med mange gjester vil det øke risikoen for smitteutbrudd.

– Erfaringene fra i fjor sommer tilsier at vi må være forsiktige fordi utbrudd på skip kan være vanskelige å håndtere. Derfor vil det bli anledning for kystcruise å ha et høyere antallsbegrensning når de som er om bord ved hjelp av koronasertifikatet kan dokumentere at de er beskyttet. Regjeringen vil komme tilbake til det konkrete antallet, sier Høie.

Du er beskyttet når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for tre til 15 uker siden eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks måneder.

Les mer om koronasertifikat på helsenorge.no.