Forsiden

Historisk arkiv

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Sør-Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det innføres strengere smitteverntiltak også for reisende fra Sør-Afrika, slik det fra før er innført for reisende fra Storbritannia. Årsaken er den nye mutasjonen av SARS-CoV2 fra Sør-Afrika.

Fra og med 15. januar innføres nye krav om testing også for innreisende fra Sør-Afrika.

Det stilles krav om å gjennomføre to tester. Alle som ankommer fra Sør-Afrika etter 15. januar skal ta første test så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De kan kun teste seg med PCR-test.

Så langt som mulig skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon, hvis ikke må de reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing. Den 18. januar 2021 kl 17.00 ble krav om tidspunkt for første test endret slik at det nå er krav om at testen må tas ved grenseovergangsstedet i Norge.

Andre test skal deretter tas tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.

Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Sør-Afrika i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. Personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika etter 2. Januar 2021, og har ankommet Norge før 16. Januar 2021 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 16. januar 2021.

Kravet gjelder test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR.

Kravet om testing gjelder ikke for barn under 12 år.

Skjerpede karantenekrav

Flere av unntakene fra karantenekravene fjernes eller skjerpes for personer som før ankomst til Norge har oppholdt seg i Sør-Afrika de siste 14 dagene. Blant annet innføres testkrav for personer som reiser i forbindelse med samvær med barn eller delt bosted. De vil ha innreisekarantene i arbeidstiden og fritiden frem til negativt resultat av test tatt tidligst dag 3 etter ankomst til Norge og i fritiden frem til negativt resultat av test tatt tidligst dag 7 etter ankomst til Norge. Samværet med barnet kan gjennomføres uavhengig av karantenekravet. Blant unntakene som oppheves er unntaket for internasjonale idrettskonkurranser.

Personer som kan dokumentere at de har gjennomgått covid-19

Det nye testkravet og de skjerpede karantenekravene gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de iløpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Les forskriften på Lovdata