Historisk arkiv

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra karantene i arbeidstiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vaksinert helsepersonell kan få unntak karantene i arbeidstiden i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten. Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

- Helse- og omsorgstjenestens viktigste ressurs er de ansatte. At helsepersonell havner i smittekarantene kan skape utfordringer på sykehus og i kommuner. Vi vet nå at vaksinerte personer sjelden fører smitte videre til andre. Det gjelder også de som har tatt første dose. Vi endrer derfor forskriften slik at helsepersonell som er vaksinert kan få unntak fra karantene hvis det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten.  Det vil gjøre det enklere å bemanne tjenestene slik at liv og helse ivaretas best mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Unntaket gjelder for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten. Helsepersonellet må være i karantene i fritiden. Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Deres vurdering er at dette vil være smittevernfaglig forsvarlig.

Det stilles krav om at det må ha gått minst tre uker etter første vaksinedose. Det kreves PCR-test tatt 3. og 7. døgn etter siste smitteeksponering. Vaksinert helsepersonell kan som hovedregel arbeide mens de venter på prøvesvar, med mindre de jobber med spesielt sårbare pasientgrupper.

Det forutsettes at det iverksettes spesielle tiltak for å hindre smitte. Helsepersonellet skal bruke munnbind, være nøye med å holde avstand og overholde de generelle smittevernreglene.

Endringen trer i kraft senest fredag.