Historisk arkiv

Priv til red:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter brukerorganisasjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag 12. desember skal statsråden ha møte med brukerorganisasjonene, som første steg mot en mer brukerorientert retning i helse- og omsorgspolitikken.

Torsdag 12. desember skal statsråden ha møte med brukerorganisasjonene, som første steg mot en mer brukerorientert retning i helse- og omsorgspolitikken.

Pasientene er de viktigste endringsagentene for å utvikle tjenestene. Derfor er det viktig at de kan medvirke aktivt i tjenesteutforming, i eget behandlingsopplegg og i hvordan tjenestene kan utvikles for å gi bedre service og tilgjengelighet.

Regjeringen vil involvere brukerne og deres organisasjoner, og over 100 personer er påmeldt til møtet.

Ny nasjonal helse- og sykehusplan er et hovedpunkt i regjeringens helsepolitiske plattform. Planen skal bli regjeringens viktigste verktøy for utforming av framtidens sykehus. Det er avgjørende at planen utarbeides i samråd med pasienter og brukere.

Sted: Røde Kors konferansesenter, Henry Dunantsalen, Hausmannsgate 7, Oslo

Tid: Kl 10 – 12 torsdag 12. desember

Møtet er todelt, og statsråden vil lede første del av møtet.

Del 1 Kl 10 - 11

Statsråden innleder om regjeringens politikk, med spesielt fokus på brukerne. Det åpnes for kommentarer og spørsmål fra salen. Statsråden vil være tilgjengelig for pressen i pausen før del 2.

Del 2 Kl 11 - 12

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen snakker om brukermedvirkning i arbeidet med ny sykehusplan. Det vil bli åpnet for spørsmål fra møtedeltagerne/salen.

Møtet er åpent for pressen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter