Historisk arkiv

Leger skal ikke henvise til abort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fastleger skal ikke lenger henvise kvinner til abort. Regjeringen og KrF er enige om å fjerne denne ordningen.

Fastleger skal ikke lenger henvise kvinner til abort. Regjeringen og KrF er enige om å fjerne denne ordningen.  

 – Vi foreslår en løsning som både ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kvinner kan allerede i dag begjære abort på egne vegne. Henvisning fra legen er derfor ikke nødvendig. Forslaget til ny løsning innebærer at fastlegen ikke lenger vil ha noen rolle når det gjelder henvisning til abort. Dermed er det heller ikke noe å reservere seg imot.

Alle fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner som vurderer abort. Kvinnen skal få undersøkelsene og informasjonen hun trenger. Hun skal få veiledning og praktisk hjelp til å fremme begjæring om svangerskapsavbrudd overfor sykehus eller nemnd.
Kvinner som ønsker det skal kunne oppsøke sykehuset direkte for å få utført abort. Det kan de allerede i dag.

- Diskusjonen om forslaget som var på høring har vist at dagens ordning ikke fungerer. Derfor legger jeg også fram tiltak som rydder opp i dette, sier Høie.

I forslaget vil det bli tydeliggjort at det ikke er mulig å reservere seg mot å sette inn spiral, forskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning.

Kommunens ansvar for å påse at fastlegene ikke reserverer seg i strid med regelverket vil også bli tydeliggjort.

Det vil også bli presisert hvilken oppgavefordeling fastleger med felleslister kan ha.

Det vil bli mulig å ringe et grønt telefonnummer for kvinner som ønsker råd og veiledning om abort. Tjenesten skal kunne sette kvinnen over til aktuelle sykehus eller rådgivningstjeneste dersom hun ønsker det.

Forslaget til løsning blir sendt på høring i juni med høringsfrist 15. september. Departementet tar sikte på iverksettelse 1.januar 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet har anmodet Statens helsetilsyn om å gjennomføre en egnet tilsynsmessig oppfølging høsten 2016 med kommunenes og fastlegenes tilbud til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd og lovstridig reservasjon av samvittighetsgrunner. 

Regjeringen og KrF har også blitt enige om at regjeringen skal nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan retten til tanke, religions- og samvittighetsfrihet best kan ivaretas under utøvelsen av arbeidsoppgaver i det norske arbeidsliv generelt.

Les avtalen mellom regjeringen og KrF (pdf)

Les skisse til høringsnotat om å fjerne henvisning til abort med videre (pdf)

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter