Historisk arkiv

Reformerer norsk sykehusbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Landets helseregioner går nå sammen om et nasjonalt foretak for sykehusbygging. 10. november opprettes Sykehusbygg HF med hovedkontor i Trondheim, slik helse- og omsorgsministeren la til grunn i møte med de fire helseregionene 7. januar i år.

– Dette er en viktig og riktig etablering. Hovedformålet med Sykehusbygg er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og –bygging. Til nå har det ved hvert nytt sykehusprosjekt blitt brukt store ressurser på å bygge opp organisasjon og kompetanse for å gjennomføre nye bygg. Nå samles dette i ett nasjonalt miljø, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det nye foretaket skal utvikles gradvis og desentralisert, og blir trolig organisert med både fagavdelinger og regionkontorer.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter, og behovet er som kjent stort for nybygg og standardheving. Det samlede investeringsbudsjettet i denne sektoren ligger på om lag 10 milliarder kroner årlig.

Helseregionene har oppnevnt Steinar Frydenlund som styreleder i Sykehusbygg. Frydenlund er direktør for bygg og eiendom i Helse Sør-Øst.
–Jeg er særlig opptatt av at vi bygger riktige og effektive sykehusbygg med god logistikk, sier Frydenlund før stiftelses- og styremøtet på Gardermoen 10. november.

I tillegg til Frydeblund består Sykehusbygg-styret av:

 

  • Jan Eirik Thoresen, ass. eierdirektør, Helse Midt-Norge (nestleder).
  • Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord.
  • Ivar Eriksen, eierdirektør, Helse Vest.
  • Rigmor Helene Hansen, adm. direktør, Undervisningsbygg.
  • Kristin Gustavsen, rådgiver, Stavanger kommune.
  • Styret skal også suppleres med en ansatterepresentant.

En sentral oppgave for det nye styret blir å ansette Sykehusbyggs administrerende direktør. Etter planen skal vedkommende være operativ innen 1. mai neste år. I mellomtida vil lederoppgavene i foretaket bli ivaretatt av en konstituert direktør som utpekes på det første styremøtet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter