Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv. Nå vil regjeringen rettighetsfeste denne ordningen for dem som har et stort behov for bistand.

–Regjeringen har visjon om et samfunn der alle kan delta. De fleste ønsker utdanning og arbeid, og har forventninger om å leve et selvstendig liv. For mange kan en brukerstyrt assistent bidra til nettopp dette. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen i dag fremmer lovforslag for Stortinget om rett til brukerstyrt personlig assistent, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg et ansvar for å organisere den personlige assistansen ut fra egne behov. Innenfor gitte rammer kan brukeren styre hva assistenten skal gjøre, og til hvilke tider assistansen skal gis. Målet med ordningen er at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

–For regjeringen er det viktig å bedre hverdagen for pårørende og anerkjenne den betydningsfulle innsatsen de gjør. Vi vil derfor utvide rettigheten til også å omfatte støttekontakt og avlastning for familier med barn med nedsatt funksjonsevne, sier Bent Høie.

Denne utvidelsen anslås å føre til en merkostnad på 300 millioner i 2015. Kommunene vil bli kompensert for dette gjennom budsjettrammen.

Les lovforslaget fra regjeringen

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter