Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen foreslår standardiserte pakkeforløp for kreftbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke kreftbehandlingen med 5 millioner kroner. Pengene skal brukes til å utarbeide pakkeforløp for kreft, det vil si en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke kreftbehandlingen med 5 millioner kroner. Pengene skal brukes til å utarbeide pakkeforløp for kreft, det vil si en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta.

- De fleste kreftpasientene mener at de får god medisinsk behandling, men det er mye venting som ikke er medisinsk begrunnet. Derfor vil regjeringen supplere den nasjonale kreftstrategien som kom i 2013, med en plan der raskere diagnose og kortere ventetid er sentrale mål, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tverrfaglige diagnosesentre kommer i alle regioner i løpet av 2014. Tverrfaglige grupper har startet å utarbeide pakkeforløp bygd på danske erfaringer og de behandlingsretningslinjene som allerede er utarbeidet i Norge. Brukerne deltar i arbeidet. Målet er å innføre pakkeforløpene i 2015.

- Vi vil lære av Danmark som har utarbeidet 28 pakkeforløp. Pakkeforløpene vil bidra til at pasientens forløp gjennom sykehuset, fra utredning til behandling, blir mer ensartet og strømlinjeformet, sier Høie.

Utarbeidelse av pakkeforløp er en viktig del av regjeringens kreftsatsing, som bygger på konkrete endringer i organiseringen av kreftbehandlingen. Kreftplanen innebærer tre hovedelementer: Tverrfaglige diagnosesentre, standardiserte pakkeforløp og bedre samarbeid med fastlegene.

- Fastlegen er ofte den som kjenner pasienten best. Når fastlegen og pasienten mener at noe er galt, må spesialisthelsetjenesten ha tillit til disse vurderingene og starte undersøkelsene raskt, sier Høie.

Bevilgningen på 5 millioner kroner vil bli tildelt Helsedirektoratet, som har fått i oppdrag å utarbeide pakkeforløpene.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter