Historisk arkiv

Statens seniorråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt Statens seniorråd. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Wenche Frogn Sellæg skal lede rådet. Statens seniorråd skal særlig bekjempe aldersdiskriminering og jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet.

– Arbeid og aktivitet er bra for helsen, og vi må legge til rette for at eldre kan stå lenger i arbeidslivet og være mer aktive i samfunnet. Nesten en tredjedel av befolkningen er over 60 år, og norske eldre er friskere enn før. De utgjør en viktig ressurs for samfunnet, som det er sløsing ikke å utnytte bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Wenche Frogn Sellæg (leder) og Erik Råd Herlofsen (nestleder).
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Wenche Frogn Sellæg (leder) og Erik Råd Herlofsen (nestleder). (Helse- og omsorgsdepartementet)

Statens seniorråd skal være et uavhengig og rådgivende organ som skal gi råd til offentlige myndigheter på nasjonalt nivå om forhold som angår seniorbefolkningen. Rådet skal ta utgangspunkt i sunn og aktiv aldring, og særlig jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet. De skal bidra til å bekjempe aldersdiskriminering og andre barrierer for eldres deltakelse.

– Skal vi møte morgendagens utfordringer, må vi involvere de eldre og dra nytte av deres ressurser. Vi kan ikke overlate til de unge å holde velferdssamfunnet i gang. Jeg ser frem til gode råd og engasjerende debatter om eldres situasjon på viktige samfunnsområder, sier Høie.

Med seniorer menes personer over 60 år. Flere forhold knyttet til seniorer, spesielt i arbeidslivet, kan også gjelde for personer i 50-årene.

Statens seniorråd består av ti medlemmer som samlet representerer bred erfaring, og som har spesiell innsikt i utfordringer knyttet til aktiv aldring og seniorers stilling i arbeidslivet og i samfunnet.

Rådet er overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet og er oppnevnt for perioden 2014-2017.

Statens seniorråds sammensetning:

Leder:

Wenche Frogn Sellæg, Namdalen
Telefon: 913 07 117

Nestleder:

Erik Råd Herlofsen, Oslo

Øvrige medlemmer:

  • Carl I. Hagen, Oslo
  • Tora Aasland, Bryne
  • Rita Lekang, Bodø
  • Hans Olav Tungesvik, Skånevik
  • Turid Wickstrand Iversen, Drammen
  • Ole Mathis Hetta, Stavanger
  • Eva Khan, Oslo
  • Liv Thun, Steinkjer

Les mandatet til Statens seniorråd

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter