Historisk arkiv

Utsetter bevillingsordning for tobakkssalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I statsråd fredag ble det vedtatt å utsette ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakkssalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. I mellomtiden vil departementet utrede forslag til en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning som erstatning for bevillingsordningen.

– Salg av tobakk til mindreårige er helt uakseptabelt, og jeg er tilhenger av tiltak som kan redusere barns tilgang til tobakk. Men jeg mener at en tilsynsordning kan utformes på en enklere og mindre byråkratisk måte enn den bevillingsordningen forrige regjering la opp til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I forslaget fra forrige regjering er kostnadene ved bevillingsordningen for kommunene og handelsnæringen beregnet til omlag 138 millioner kroner per år. En mindre byråkratisk ordning vil kunne gi betydelige besparelser.

– Jeg vil sende ut forslag til nye endringer på høring i løpet av året. Fremover vil jeg fokusere mer på hjelp til de som ønsker å slutte og på tiltak som kan gjøre tobakk mindre tiltrekkende for barn og unge, sier Høie.

Som konsekvens av at bevillingsordningen nå revurderes, trekker Helse- og omsorgsdepartementet tilbake forslaget til en ny bevillingsforskrift, som ble sendt på høring under forrige regjering med høringsfrist 24. januar 2014.

Innføring av en bevillingsordning for tobakkssalg ble vedtatt av Stortinget våren 2013, ved en større revisjon av tobakksskadeloven. Endringer i eller oppheving av ordningen må besluttes av Stortinget.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter