Historisk arkiv

Historisk arkiv

Foreslår fritt rehabiliteringsvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter som har behov for rehabilitering skal kunne velge fritt mellom offentlige og private institusjoner med avtale. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om fritt rehabiliteringsvalg.

- Vi fortsetter arbeidet med å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Fritt rehabiliteringsvalg vil også bidra til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen, som er en del av fritt behandlingsvalg.

- Helsetjenesten redder stadig flere liv, men tjenesten har også ansvar for å gi folk mulighet til å mestre livet og være i aktivitet etter endt behandling. Styrking av rehabiliteringstilbudet vil gi flere mulighet til å komme raskere tilbake i samfunnsliv og arbeidsliv, sier Høie.

Pasientene kan i dag velge rehabilitering på ulike offentlige sykehus. De har ikke rett til å velge fritt blant private rehabiliteringsinstitusjoner. Nå innføres en rett til å velge på nasjonalt nivå mellom både offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med helseregionene.

Det er likevel slik at ulike helseregioner opererer med ulik grad av valg­frihet, selv om pasienten rettslig sett ikke har krav på å velge hvor rehabiliteringen skal foregå.

- Nå sørger vi for at alle pasienter får denne rettigheten, uansett hvor de bor i landet, sier helse- og omsorgsministeren.

Helsedirektoratet arbeider med å videreutvikle nettsiden helsenorge.no, slik at pasientene der vil finne informasjon om hvilke institusjoner og tjenester de kan velge mellom når det gjelder behandling og rehabilitering.

Høringsfrist er satt til 28. september 2015.

Les høringsdokumentene for fritt rehabiliteringsvalg