Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

22. juni, kl. 12.00 – kl. 15.00, arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet et seminar der analyser, framskrivninger og innspill til Nasjonal- helse og sykehusplan presenteres.

Seminaret er åpent for pressen.

Tidspunkt: 22. juni kl. 12:00 – 15:00

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35, Oslo

Det serveres enkel lunsj fra kl. 11:30

Møteleder: statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet  

Program:

Kl. 12.00-12.45 Velkommen
Hvorfor Nasjonal helse- og sykehusplan nå?
Helse- og omsorgsminister Bent Høie
kl. 12.45-13.00 Helse og sykdom i fremtidens Norge
Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Kl. 13.05-13.30 Behov for bemanning i spesialisthelsetjenesten mot 2030 - 2040
Forskningsleder Erling Holmøy, SSB
Kl. 13.35-13.55 Sykehus – økonomi og kvalitet
Professor Jon Magnussen, NTNU
Kl. 13.55-14.05 Beinstrekk
Kl. 14.05-14.25 Fremtidens spesialisthelsetjeneste
Helsedirektør Bjørn Guldvog
Kl. 14.25-14.50 Hva slags tjenester og kompetanse vil vi ha behov for fram mot 2030? Hva kan gjøres? 
Resultater fra de regionale helseforetakenes Framskrivningsprosjekt
Prosjektleder Stein Vaaler
Kl- 14.50-15.00 Spørsmål og oppsummering