Historisk arkiv

Historisk arkiv

Mammografievalueringen er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har mottatt en forskningsbasert evaluering av mammografiprogrammet.

- Mammografiprogrammet skal fortsette. Evalueringen viser at der er grunnlag for det, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bakgrunn for evalueringen

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2006 Norges forskningsråd i oppdrag å koordinere gjennomføringen av en forskningsbasert evaluering av mammografiprogrammet. Styringsgruppen for evalueringen har vært ledet av Professor Roar Johnsen ved NTNU.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet inviterer alle kvinner mellom 50 og 69 år til mammografiundersøkelse annet hvert år. Programmet ble etablert som et pilotprosjekt i fire fylker i 1995/96, og ble landsdekkende i 2004. Formålet med mammografi er å oppdage svulster på et så tidlig stadium at effektiv behandling kan iverksettes.

Les mammografievalueringen
Les mer om konklusjonene i Forskningsrådets mammografievaluering