Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et lovforslag som gjør det enklere å endre juridisk kjønn. Det skal ikke lenger stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å få endret hvilket kjønn en person er registrert med i folkeregisteret (juridisk kjønn).

–Dagens ordning på dette området er uakseptabel og har vært uforandret i nærmere 60 år. Jeg er derfor svært glad for at vi nå foreslår en helt ny ordning som gjør det mye enklere å endre juridisk kjønn. Lovforslaget tar enkeltindividers frihet på alvor, og er et stort fremskritt for menneskerettighetene til denne gruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lovforslaget innebærer at du kan få nytt juridisk kjønn ved at du selv bekrefter endring på et eget skjema, som sendes nærmeste skattekontor. Det blir et tydelig skille mellom helsehjelp og prosessen for å endre juridisk kjønn. Departementet foreslår at ungdom over 16 år selv skal kunne søke om endring av juridisk kjønn. Barn mellom 7 og 16 år skal kunne søke sammen med sine foreldre.

–Lovforslaget er historisk ved at det ikke lenger skal være helsetjenesten, men personen selv som bestemmer om han eller hun har endret kjønn. Dette styrker rettighetene til denne gruppen, sier Høie.      

Rapport fra ekspertgruppe på høring

I april mottok helse- og omsorgsministeren en rapport fra en ekspertgruppe som har gjennomgått vilkårene for endring av juridisk kjønn. Departementet sender også på høring ekspertgruppens anbefalinger om behandlingstilbudet til personer som opplever manglende samsvar mellom sin kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sitt kroppslig kjønn.

Les høringsforslaget for endring av juridisk kjønn

Les høringsforslaget om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Høringsfrist er 15. november 2015.