Historisk arkiv

Utvalg skal utrede styringen av sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland. I dag styres spesialisthelsetjenesten gjennom fire regionale helseforetak. I regjeringsplattformen fremgår det at de regionale helseforetakene skal legges ned.

-Spesialisthelsetjenesten og sykehusene er grunnleggende for vårt velferdssamfunn, og hvordan de organiseres og styres er avgjørende for hva slags tilbud pasientene får. For å skape pasientens helsetjeneste har regjeringen først prioritert de pasientrettede reformene, som fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreftpasienter. Nå er det på tide å vurdere nye løsninger for hvordan sykehusene skal organiseres og styres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvalget skal utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.

-Regjeringen legger vekt på at ny organisering av sykehusene bør ha bred politisk tilslutning og ha en tidshorisont utover perioden fram til neste valg. Det er viktig at dette utredes grundig, og det er derfor et bredt sammensatt utvalg som nå skal arbeide vel et år med dette spørsmålet. Jeg er glad for at en så erfaren og dyktig fagperson som Stener Kvinnsland har takket ja til å lede utvalget. Jeg vil komme tilbake til Stortinget våren 2017 om hvordan saken skal følges opp videre, sier Høie.

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. desember 2016.

Navneliste for utvalget:

Utvalgsleder: lege Stener Kvinnsland, Bergen

Medlemmer:

 • rådmann Trude Andresen, Lier
 • klinikkdirektør Per S. Bleikelia, Hønefoss
 • turistsjef Sylvia K. Brustad, Hamar
 • leder av brukerutvalget UNN Cathrin Carlyle, Tromsø
 • tidl. regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Oslo
 • lege Hege Gjessing, Oslo
 • lege Christian Grimsgaard, Oslo
 • spesialrådgiver Jon J. Gåsvatn, Sarpsborg
 • prosjektdirektør Lars Haukaas, Oslo
 • seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
 • departementsråd Per V. Okkels, København
 • daglig leder Brit K.S. Rugland, Stavanger
 • konserndirektør Bente G. H. Slaatten, Nesbru
 • lege Hanne Thürmer, Notodden
 • professor Karina Aase, Stavanger

Les mer om utvalget og mandatet