Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Regjeringen Solberg

Helse- og omsorgsministeren legger frem "Verdier i pasientens helsetjeneste, melding om prioritering"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bent Høie presenterer innholdet i stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten.

Tid: Fredag 3.juni kl 12:00

Sted: Auditorium PH131, 1. etasje, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35, Oslo

Stortingsmeldingen om prioritering skal sikre rettferdig, lik og rask tilgang til helsetjenester. Vi kan ikke velge om vi skal prioritere, det skjer hver dag uansett. Men vi kan velge hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for beslutningene. I pasientens helsetjeneste skal alle være trygge på at de får hjelp når de trenger det. Helsepersonell må få støtte til å prioritere slik at pasienten får likeverdig tilgang. Derfor tydeliggjør regjeringen hva som skal vektlegges, og hvem som har ansvaret for ulike beslutninger. Med denne meldingen vil regjeringen forankre prinsipper i Stortinget som er i tråd med verdigrunnlaget for helsepolitikken, som sikrer økonomisk og politisk bærekraft, og som gir helsepersonell ryggdekning og legitimitet for vanskelig beslutninger.

Etter statsrådens presentasjon vil representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner gi korte kommentarer til Stortingsmeldingen.

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for kommentarer i etterkant av presentasjonen.

Pressekonferansen streames på departementets nettsider