Historisk arkiv

Ja til reklamefrie tobakkspakninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Snusbokser og sigarettpakker blir reklamefrie og uten friske farger. Stortinget vedtar endringer i tobakksskadeloven.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at reklamefrie tobakkspakninger kommer i salg i Norge i løpet av 2017. Dette er en av flere endringer i tobakksskadeloven som Stortinget vedtar i dag.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at reklamefrie tobakkspakninger kommer i salg i Norge i løpet av 2017. Dette er en av flere endringer i tobakksskadeloven som Stortinget vedtar i dag. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Dette er en stor folkehelsedag og en viktig milepæl i arbeidet for en tobakksfri generasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mindre attraktivt for unge

– I Norge har vi en ungdomsgenerasjon som røyker stadig mindre, men det siste tiåret har vi hatt en kraftig økning i snusbruk blant unge. Før var snus ofte en vei ut av røykingen. Nå er det blitt en vei inn i tobakksavhengigheten. Standardisere tobakkspakninger er et godt grep for å hindre at produsentene designer pakker som gjør produktene mer attraktive, sier Bent Høie.

Standardisert tobakkspakning

  • Lik utforming, farge og merking på alle tobakkspakninger, både snusbokser og røykpakker.
  • Det blir ikke tillatt med bruk av produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame.
  • Australia var det første landet i verden som innførte standardiserte pakninger i 2012. Erfaringene herfra tyder på at det er et effektivt tiltak for å hindre rekruttering av unge til tobakksbruk.
  • Frankrike og Storbritannia innførte standardiserte pakninger i vår. Flere land har lignende lovforslag til behandling.

Standardisert tobakkspakninger - røykpakker og snusbokser

Åpner for salg av e-sigaretter

Stortinget vedtok også at det norske forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin skal oppheves. Foreliggende dokumentasjon tyder på at e-sigaretter har mindre skadepotensial enn tobakksrøyk.

Forskningen er fremdeles i en tidlig fase, noe som gir et svært begrenset kunnskapsgrunnlag.

 Hensynet til skadereduksjon hos etablerte røykere og bedre kontroll med produktene taler for at e-sigaretter bør tillates solgt i Norge. Men vi må samtidig hindre rekruttering av unge. E-sigaretter er et relativt nytt produkt, og vi kjenner ikke til de langsiktige konsekvenser ved bruk. Derfor er føre var-prinsippet viktig. Vi vil følge nøye med på hvordan e-sigaretter vil påvirke forbruket og helsen i ulike befolkningsgrupper framover, understreker Høie.

Når lovendringen trer i kraft, vil e-sigaretter også komme inn under røykeforbudet. Det betyr at det vil bli forbudt å bruke e-sigaretter på steder det i dag er forbudt å røyke.

Tidspunktet for ikrafttredelse er ennå ikke fastsatt, men det forventes å kunne skje i løpet av våren 2017.