Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren har i foretaksmøte i dag godkjent at deler av tjenesteavtalen om modernisering av Helse Sør-Østs IKT-infrastruktur kan gjennomføres med bruk av finansiell leasing.

Helse- og omsorgsministeren har i foretaksmøte i dag godkjent at deler av tjenesteavtalen om modernisering av Helse Sør-Østs IKT-infrastruktur kan gjennomføres med bruk av finansiell leasing.

-Jeg er positiv til å konkurranseutsette denne typen ikke-medisinske tjenester. En slik avtale vil kunne gi store økonomiske besparelser. Det gir sykehusene mer penger til pasientbehandling, sier Høie.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 8. september å gjennomføre en omfattende modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur og at dette skulle skje ved bruk av en ekstern leverandør.

-Jeg har i foretaksmøtet godkjent at deler av tjenesteavtalen som skal inngås, kan innebære finansiell leie ut over 100 mill. kroner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Avtalen Helse Sør-Øst skal inngå med ekstern leverandør stiller krav om at alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata og krav til separasjon av helseforetakenes data. Personell som drifter infrastruktur skal ikke ha tilgang til personsensitiv informasjon, og det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse som dokumenterer at kravene til behandling av personsensitiv informasjon er tilfredsstilt.

Les mer om styrevedtaket til Helse Sør-Øst