Forsiden

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Nasjonal kampanje mot antibiotikaresistens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I revidert budsjett for 2016 foreslår regjeringen 5 millioner kroner til en nasjonal kampanje mot antibiotikaresistens. Kampanjen skal informere om sammenhengen mellom overforbruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens. Målet er å få ned bruken av antibiotika.

- Dagens bruk av antibiotika er ikke bærekraftig og må reduseres. Dessverre tenker for mange på antibiotika som en kjekk medisin som får oss raskere opp av sengen og som hindrer unødige plager. Slik kan det ikke fortsette. Derfor foreslår vi å øremerke 5 millioner kroner til en befolkningsrettet kampanje som skal bidra til å få ned forbruket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

Regjeringen vil redusere bruken av antibiotika i helsetjenesten med 30 prosent. I januar 2016 la helse- og omsorgsminister Bent Høie frem en handlingsplan med flere tiltak som skal bidra til dette. Helse- og omsorgstjenesten er i full gang med å implementere tiltakene i handlingsplanen.  

Antibiotika skal bare brukes når det er strengt nødvendig. Overforbruk skaper resistente bakterier som kan føre til at vanlige kirurgiske inngrep blir vanskelige å gjennomføre og alvorlige sykdommer som kreft blir vanskelige eller umulig å behandle.

Erfaringer fra andre land viser at befolkningsrettede kampanjer kan ha god effekten på antibiotikabruken. Helsedirektoratet er foreslått som ansvarlig for å gjennomføre kampanjen som skal utvikles i samarbeid med fagmiljøene.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2016