Forsiden

Historisk arkiv

Nytt regionsykehus på Gaustad, stort akuttsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag vedtatt hvordan sykehusstrukturen i Oslo-regionen skal se ut i fremtiden.

–Dette er en viktig dag. Etter mange år med diskusjoner, ønsker jeg nå å skjære gjennom og vedta hvordan sykehusstrukturen i Oslo-regionen skal se ut i fremtiden. Det er viktig for både pasienter og ansatte at vi nå har konkludert, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nytt Radiumhospital
Slik kan utvidelsen av Radiumhospitalet bli. Foto: Helse Sør-Øst.

I forrige uke gikk styret i Helse Sør-Øst inn for et nytt regionsykehus på Gaustad, akuttsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet.

-Nå får befolkningen i Groruddalen et lokalsykehus. Dette er en sak som Fremskrittspartiet har kjempet for lenge, sier finansminister Siv Jensen.

På sikt vil Aker sykehus gradvis overta ansvaret for bydeler fra Ullevål sykehus, i tillegg til de bydelene som i dag får sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Ahus.

Utbyggingen på Gaustad vil gi et regionsykehus på linje med andre regionsykehus i Norge, og blir mindre enn for eksempel Haukeland. 

Realiseringen av planene for de tre sykehusene vil kreve en trinnvis gjennomføring, der Helse Sør-Øst starter med å erstatte bygg hvor pasienter og ansatte har dårligst forhold.

Les foretaksprotokollen

Les mer om arbeidet med sykehusstruktuten i Oslo

Skisse for nytt sykehus på Gaustad
Skisse for nytt sykehus på Gaustad Foto: Helse Sør-Øst
Skisse for nytt sykehus på Aker
Skisse for nytt sykehus på Aker Foto: Helse Sør-Øst