Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

14 dager kortere ventetid for pasientene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norske pasienter venter stadig kortere på sykehusbehandling, viser nye tall. Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned med 14 dager i denne regjeringsperioden.

Ventetidene på sykehusene fortsetter å gå nedover. I fjor gikk gjennomsnittlig ventetid ned med ni dager sammenlignet med året før, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

– Det er et viktig mål for oss å gjøre ventetiden så kort som mulig for så mange pasienter som mulig. Derfor er jeg veldig glad for at vi lykkes med å kutte ned på ventetidene. De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mer penger, større frihet og tydeligere krav

Han mener også at styrkede pasientrettigheter og nye måter å jobbe på har vært med på å redusere ventetidene.

– Sykehusene har også fått mer penger, større frihet og tydeligere krav til resultater, sier Bent Høie.

Regjeringens mål har vært å få den gjennomsnittlige ventetiden under 65 dager. Nå er dette målet nådd. I fjor var gjennomsnittlig ventetid ved sykehusene 60 dager.

Får utredning og behandling raskere

Trenden med fallende ventetider bekreftes også av et annet ventetidsmål: Ventetiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset, til pasienten har gjennomført en behandling eller utredning, ble redusert med sju dager fra 2013 til 2015. 

Andelen fristbrudd var 1,4 prosent i 2016. Dette er en nedgang på 2,4 prosentpoeng sammenliknet med året før.

Færre i sykehuskø

Det var 24 000 færre som ventet på helsehjelp ved utgangen av fjoråret, sammenlignet med året før.

– Det er fremdeles for mange som venter for lenge på utredning og behandling. Vi fortsetter derfor arbeidet med å kutte ventetidene ytterligere. Vi har fra 2017 innført en ny indikator der vi måler om sykehusene holder avtalene som de har gjort med pasientene, sier Bent Høie. 

Gjennomsnittlig ventetid ved norske sykehus fra 2013 til 2016 (i dager)

Tjenesteområder 2013 2014 2015 2016
Somatiske fagområder 75 74 70 61
Psykisk helsevern for voksne 54 52 52 46
Psykisk helsevern for barn og unge 53 51 50 50
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 61 55 44 35
Totalt alle områder 74 72 69 60