Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Full seier til Staten over snusprodusenten Swedish Match

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Staten fikk fullt medhold i Oslo byfogd om at standardiserte tobakkspakninger på snus er et lovlig tiltak etter EØS-retten.

Swedish Match gikk i sommer til sak mot staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger på snus. De hevdet at tiltaket er i strid med EØS-retten. I dag kom kjennelsen i Oslo byfogd. Staten vant på alle punkter. Swedish Match er også dømt til å betale statens saksomkostninger i saken.

– Dette er først og fremst en seier for alle som arbeider for at barn og unge ikke skal begynne med tobakk. Jeg er svært glad, men ikke overrasket over at vi vant denne saken. Vi vet at standardiserte tobakkspakninger er et viktig tiltak for å hindre at barn og unge begynner med snus og røyk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Dette er en seier for folkehelsen, og er et viktig skritt for at kommende generasjoner skal være tobakksfrie, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. 

Staten fikk blant annet medhold i at snusbruk innebærer helserisiko og at tiltaket vil bidra til å beskytte folkehelsen, særlig for barn og unge. Retten slo også fast at standardiserte tobakkspakninger er et anerkjent tiltak, anbefalt internasjonalt og at forskning viser at tiltaket har effekt.

Vi nærmer oss nå målet om en røykfri ungdomsgenerasjon, men en stor del av dagens unge snuser.

– Den sterke økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger. Derfor er det særlig viktig at innføringen av standardiserte tobakkspakninger i Norge også omfatter snus. Standardiserte tobakkspakninger vil redusere pakningsdesignens reklameeffekt på unge, sier Høie.

– Tobakksindustrien har investert milliarder i utvikling av pakkedesign, og de har nå brukt rettsapparatet for å få stoppet tiltaket. Det at tobakksindustrien kjemper så hardt, er det største beviset på at de også mener at reklamefrie tobakkspakker vil ha effekt, sier Ryel.

De nye reglene for standardiserte tobakksinnpakning gjelder fra 1. juli 2017. Alle sigarett- og snuspakninger skal ha samme farge og utforming. Tobakksindustrien er gitt ett års overgangsperiode til å legge om produksjonen og selge ut varelagrene. Fra 1. juli 2018 skal alle pakkene være standardiserte.