Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Historisk arkiv
Revidert nasjonalbudsjett:

Gutter får tilbud om gratis HPV-vaksine

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil tilby gutter i 7. klasse HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra og med skoleåret 2018/2019.

– HPV-infeksjon kan få alvorlige konsekvenser for både menn og kvinner. Jenter har siden 2009 blitt tilbudt gratis HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet når de er 12 år gamle. Nå følger vi opp med samme tilbud til gutter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

HPV er en forkortelse for Humant Papillomavirus, som er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen blant kvinner og menn. Det finnes over hundre forskjellige typer HPV. Noen av typene er ufarlige, mens andre øker risikoen for kreft både hos kvinner og menn.

HPV-infeksjon er ikke å betrakte som en sykdom som kun gjelder kvinner. Andelen HPV-relaterte krefttilfeller hos menn sammenlignet med kvinner utgjør rundt 25 prosent, men forekomsten av HPV-relatert kreft hos menn er stigende.

– Økningen tilsier at både gutter og jenter bør gis mulighet til individuell beskyttelse. Derfor gir vi nå gutter samme tilbud om beskyttelse som jenter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, sier Bent Høie.

Vaksinen gir god beskyttelse mot forstadier til HPV-relatert kreft hos kvinner og vil også sannsynligvis like effektivt kunne forebygge HPV-relatert kreft hos menn. Vaksinering av gutter kan derfor føre til en reduksjon av HPV-relatert kreft blant menn.

Årsaken til at vaksinen ikke allerede innføres fra skoleåret 2017/2018 skyldes at det tar tid å forberede endringer i barnevaksinasjonsprogrammet for Folkehelseinstituttet. Det kommende året vil Folkehelseinstituttet utarbeide informasjon til kommunene, gutter og foreldrene deres. 

Les mer om revidert nasjonalbudsjett