Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Livmorhalskreft får bedre registrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen er opptatt av å utvikle gode IKT-løsninger for å forbedre registreringen av celleprøver i livmorhalsprogrammet. I revidert nasjonalbudsjett foreslås 5,2 millioner kroner til dette.

Det brukes i dag en papirbasert løsning for informasjonsutveksling mellom laboratoriene og Kreftregisteret.

– Med et nytt IKT-system kan alle laboratorier sjekke celleprøver tilbake i tid, og dermed ha bedre forutsetninger for å oppdage uregelmessigheter. Dette vil bidra til riktig behandling for livmorhalskreft tidlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fortløpende kvalitetssikring

Pengene i revidert nasjonalbudsjett vil sørge for at laboratoriene får meldt celleprøvene elektronisk til Kreftregisteret. De bidrar også til fortløpende kvalitetssikring ved at laboratoriene får tilbakemelding, slik at riktig prøve blir bestilt til den enkelte kvinne. Personvernet er viktig og vil bli ivaretatt i den elektroniske løsningen.

En viktig årsak til at kvinner utvikler livmorhalskreft – til tross for at de har deltatt i screening – er at klinikere og patologer ikke alltid har tilgang til kvinnens fulle screeninghistorikk. Bare gjennom dette – hvor man kan se endringer over flere år – vil laboratoriet kunne gjøre seg opp en mening om hvilken prøve som bør tas, og når kvinnen bør innkalles til neste undersøkelse.

– Tilgang til kvinnens fulle screeninghistorikk vil gi et sikrere program, og vil også bidra til å redusere unødvendig prøvetaking. Jeg er glad for at vi nå får dette på plass, sier Høie.

Fakta om livmorhalskreft:

  • Årlig rammes rundt 300 kvinner av livmorhalskreft i Norge.
  • Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer, og kan oppdages når det tas celleprøve fra livmorhalsen.
  • Hos mange oppdages sykdommen tidlig, og i slike tilfeller er muligheten for helbredelse god.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett