Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Rekordstor satsing på sykehjemsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å få bygget bedre og flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 2,15 milliarder kroner i 2017. Den totale rammen for 2017 blir dermed 5,124 milliarder kroner. Det tilsvarer rehabilitering og bygging av omtrent 3100 plasser.

– Dette er den høyeste tilsagnsrammen noen gang. Det betyr at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall sykehjemsplasser i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er et stort behov for flere sykehjemsplasser. En ny rapport fra KS viser at kommunene planlegger å bygge og modernisere omtrent 11.000 plasser fra 2017 og frem til 2019. Prognoser fra Husbanken viser også stor aktivitet i kommunene.  

– Under denne regjeringen har det skjedd et taktskifte i kommunene. Vi ser nå av KS-tallene at kommunene planlegger å bygge over tre ganger så mange sykehjemsplasser årlig som det ble bygget under forrige regjering. Det er svært positivt. Eldre skal være trygge på at de får et godt kommunalt tilbud når de trenger det, sier Bent Høie.    

Fakta om investeringsordningen for å bygge plasser i sykehjem og omsorgsboliger:

  • Investeringstilskuddet ble etablert i 2008.
  • Målet med ordningen var å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
  • Tilskuddet forvaltes av Husbanken og gis til kommuner.
  • I 2014 styrket regjeringen ordningen ved å øke statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plasser.
  • Framover blir vi flere eldre og det vil da bli enda viktigere å bygge ut flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle. Investeringstilskuddet endres derfor i 2021 slik at det kun gis støtte til bygging av nye plasser. 

Utviklingen i tilsagnsrammen fra 2008 – 2017:

År

Antall boenheter med tilsagn

Tilsagnsramme
(millioner kroner)

2008

1 074

500 000 000

2009

1 887

1 305 000 000

2010

819

673 500 000

2011

1 230

1 320 000 000

2012

1 165

1 202 250 000

2013

1 378

1 715 000 000

2014

2 463

3 865 600 000

2015

2 430

3 982 500 000

2016

2 455

4 100 000 000

2017

3 100

5 124 000 000

Les mer om revidert nasjonalbudsjett