Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Sykehuskartet er tegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– I minst 20 år har mange sykehus levd med et nedleggingsspøkelse hengende over seg. Den uroen har regjeringen fjernet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Nå er fremtidens sykehuskart tegnet, med store og mindre sykehus spredd over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kart over akuttsykehus i Norge
Norges sykehuskart er nå fastlagt, med store og mindre sykehus spredd over hele landet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

 

I fjor behandlet Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan. Det er første gang Stortinget behandler en nasjonal plan som er grunnlaget for utviklingen av sykehusene våre. Det er bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha både store og små sykehus med akuttfunksjoner i Norge.

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. De regionale helseforetakene har nå styrebehandlet sakene om akuttfunksjoner. Sakene ble lagt fram i helse- og omsorgsministerens foretaksmøte 24. april.

 

Videreutvikler små akuttsykehus

Norges geografi, klima og bosettingsmønster krever en desentralisert sykehusstruktur for å sikre nærhet til sykehustilbud og trygghet for befolkningen i alle deler av landet.

- Vi skal ikke legge ned de små akuttsykehusene, men bevare og videreutvikle dem. Nå er sykehusstrukturen lagt. Det skaper en forutsigbarhet for sykehusene, som nå kan videreutvikle seg i trygghet for at det er behov for dem i fremtiden, sier Bent Høie.

Sykehusene må samarbeide tettere

Store sykehus må for eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. 

Akuttsykehusene må ha et tilbud som ivaretar lokale behov og de vanligste akutte tilstandene. Alle akuttsykehus skal kunne behandle pasienter med for eksempel pustebesvær, hjertesykdommer og akutte infeksjoner.

Alle akuttsykehus skal ha tilbud om planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. God kompetanse i akuttmottakene vil være avgjørende for et trygt og godt akuttilbud.

Endringer i akuttkirurgisk virksomhet

På foretaksmøtet 24. april vedtok helse- og omsorgsministeren – i tråd med styrebehandlingen i Helse Nord og Helse Vest – endringer i den akuttkirurgiske virksomheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UN) Narvik og ved Odda sykehus.

  • Sykehuset i Narvik vil bli videreført som akuttsykehus med kirurgisk vurderings- og stabiliseringskompetanse, traumemottak og fødeavdeling. Sykehuset vil ha et ortopedisk døgntilbud for planlagte operasjoner, i tillegg til urologisk og gastrokirurgisk dag- og poliklinisk tilbud.
  • Odda sykehus blir videreført som akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tjenester, laboratorietjenester, planlagt kirurgi, anestesilege i døgnvakt og skadepoliklinikk.
  • Flekkefjord sykehus skal beholde den akuttkirurgiske beredskapen de har i dag.

Les foreløpig foretaksprotokoller