Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Historisk arkiv
Presseinvitasjon:

Toppmøte om hjernesykdommer 21. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til toppmøte i Oslo 21. mars om hvordan Norge kan øke kunnskapen om hjernesykdommene ALS, MS og demens. Nobelprisvinner Edvard Moser innleder.

Statsministeren inviterer jevnlig til toppmøter for å diskutere viktige og vanskelige spørsmål som berører mange. Det siste toppmøtet i februar handlet om psykisk helse.

Utfordrer forskere, klinikere og pasienter

21. mars er Erna Solberg og Bent Høie opptatt av hvordan Norge kan bidra til økt kunnskap om hjernesykdommer. De utfordrer forskere, klinikere og representanter for pasientene om behovet for forskning på sykdommer som gir tap av celler i sentralnervesystemet.

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), multippel sklerose (MS) og demens hører til denne gruppen.

På toppmøtet vil regjeringen få innspill om hvordan vi i Norge kan bidra til å øke kunnskapen om sykdommer som rammer nervesystemet. Denne kunnskapen er en viktig del av grunnlaget for å utvikle pasientens helsetjeneste.

Nobelprisvinner i medisin Edvard Moser er hovedinnleder

Det blir seks andre korte innlegg fra forskere og pasienter. Deretter diskusjon.

Statsministeren, helse- og omsorgsministeren og andre møtedeltakere er tilgjengelige for pressen etter møtet.

Oppmøte for pressefolk i Riddervoldsgate 2 senest klokken 13.30

Ta med pressekort og gyldig ID.

Kontakt