Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Etablering av protonsentre i Bergen og Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å sikre finansiering slik at det kan bygges protonsentre både i Oslo og Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode.

- Finansiering i form av tilskudd og lån sikrer etableringen av protonsentrene. Tilbudet vil være spesielt viktig for behandlingen av barn med kreft. Jeg er glad for at vi nå kan gå i gang med byggingen av slike sentre i Norge, sier helseminister Bent Høie.

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2018 at det skal etableres protonsentre både i Oslo og Bergen. Senteret i Oslo skal bygges på Radiumhospitalet, mens senteret i Bergen bygges på Haukeland. I regjeringens forslag legges det opp til at sentrene skal stå ferdig i Oslo i 2023 og Bergen i 2024.

Det foreslås en låneramme på 1 324 millioner kroner og en tilskuddsramme på 567 millioner kroner til protonsenter på Radiumhospitalet. Det foreslås en låneramme på 907 millioner kroner og en tilskuddsramme på 389 millioner kroner til protonsenter på Haukeland. Det er Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene.

Partikkelterapi (protonterapi) er en form for strålebehandling. Fordelen med slik behandling er at kreftsvulster kan bestråles mer nøyaktig, og at stråledosen på friskt vev reduseres.