Historisk arkiv

Foreslår å åpne for injisering av flere narkotiske stoffer på sprøyterom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å åpne for at flere narkotiske stoffer enn heroin skal kunne injiseres på sprøyterom. Det foreslås også at personer som bruker sprøyterommet skal kunne gis opplæring i å inhalere stoffet.

– Vi må gjøre enda mer for å begrense skader, redde liv og sikre verdighet for personer som er rusavhengige, sier helseminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i sprøyteromsloven og -forskriften. I dag er det bare lov å injisere heroin på sprøyterommet. Nå foreslås det å utvide dette, til også å gjelde andre narkotiske stoffer som injiseres og gir fare for overdose.

Det har vært en endringen i bruken av illegale rusmidler, blant annet øker bruken av amfetamin/metamfetamin. Mange bruker også flere ulike stoffer og medikamenter, ofte i kombinasjon.

– Vi mener derfor det er viktig at også de som bruker andre stoffer enn heroin får en trygg plass å injisere, der de kan få hjelp av helsepersonell ved overdose og der fare for smitte og infeksjoner reduseres, klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I tillegg til å åpne for injisering av andre illegale rusmidler enn heroin, foreslås det også at personer som bruker sprøyterommet skal kunne gis opplæring i å inhalere stoffet. 

Inhalering er langt mindre helseskadelig enn injisering. Faren for overdose reduseres til et minimum.

Personalet i sprøyterom skal kunne gi opplæring i inhalering, og brukerne skal kunne prøve inhalering i sprøyterommet.

Departementet foreslår også å endre begrepsbruken i loven og forskriften fra "sprøyterom/sprøyteromsordning" til "brukerrom/brukerromsordning".

Høringsfristen er mandag 27. august 2018.

Les høringsdokumentene om endringer i sprøyteromsordningen