Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Helseminister Bent Høie får innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kompetanse, teknologi, samhandling og psykisk helse. Det er hovedtemaene i ny nasjonal helse- og sykehusplan som regjeringen legger frem i 2019. Onsdag 20. juni møter helseministeren over 80 organisasjoner og brukerrepresentanter for å få de første innspillene.

Tid: Onsdag 20. juni kl 10.00 - 13.00

Sted: Henry Dunant-salen på Røde Kors´ konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo

Vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. Vi blir flere eldre, og mange vil ha større behov for helsetjenester. Stadig flere lever med kronisk sykdom. Uten endring vil den demografiske utviklingen føre til at vi trenger 40 prosent mer helsepersonell i 2040. Det er ikke bærekraftig.

Den medisinsk-tekniske utviklingen går raskt, og nye behandlingsmetoder gir store muligheter. Hvordan skal vi utvikle pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte?

Det er over 80 påmeldte til onsdagens møte. Mange av dem har tegnet seg til å holde innlegg.

Program:

Kl. 10.00 Åpningsinnlegg helseminister Bent Høie
Kl. 10.15  Innlegg fra brukere. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen er ordstyrer.
Kl. 11.30 Pause.
Statsråden er tilgjengelig for kommentarer til pressen i pausen.
Kl. 11.40 Innlegg fra brukere fortsetter
Kl. 12.55 Oppsummering og orientering om videre prosess v/statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for kommentarer.