Historisk arkiv

Nytt ebolautbrudd i DR Kongo – Norge sender spesialister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det har vært et nytt ebolautbrudd i Den demokratiske republikken Kongo. Regjeringen har besluttet å bidra med 10 millioner kroner til den humanitære responsen på dette utbruddet.

Også ved det forrige utbruddet i mai 2018 bidro regjeringen med 10 millioner kroner. Pengene ble blant annet brukt til isolasjonsenheter (bårer) for å transportere pasienter med høy risiko for smitte. Isolasjonsenhetene settes nå inn i beredskap igjen og Norge bidrar gjennom å lære opp lokale og internasjonale helsearbeidere i Kongo.

–  Norge er et av få land i verden som har utstyr og kompetanse til å frakte disse pasientene på en sikker måte, sier helseminister Bent Høie. – Derfor er jeg glad for at vi kan bidra til at norske eksperter kan reise til DR Kongo for å lære helsepersonell å bruke disse enhetene.  

–  Medisinsk beredskap og rask internasjonal respons på det nye ebolautbruddet i Nord Kivu i DR Kongo er avgjørende for å unngå enda en ny og omfattende epidemi med store humanitære konsekvenser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Isolasjonsenhetene (bårene), som er utviklet i Norge, gjør det mulig å frakte pasienter til isolat på en trygg måte, samtidig som de får behandling. Det norske teamet vil bestå av tre spesialister fra Oslo universitetssykehus (Prehospital klinikk), som skal gi nødvendig opplæring i bruk av smittevernutstyret.

Norske myndigheter har løpende dialog med Verdens helseorganisasjon og EU om ytterligere bistand dersom smittesituasjonen forverres.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider