Historisk arkiv

Pål Iden blir direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pål Iden ble i statsråd i dag beskikket til direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Iden kommer fra stillingen som assisterende fagdirektør ved Helse Vest RHF. Han har tidligere vært fylkeslege i Rogaland og i Telemark, og har erfaring fra Haukeland universitetssjukehus, Lærdal sjukehus og Notodden sykehus. Iden er spesialist i samfunnsmedisin.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten er en ny etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal etableres i løpet av 2018 og vil plasseres i Stavanger.

Les mer om undersøkelseskommisjonen