Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Regjeringen etablerer kvalifiseringsprogram for ELTE-utdannede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil etablere et kvalifiseringsprogram for kandidater som fullførte eller startet masterutdanning i psykologi ved ELTE-universitetet i Ungarn, før godkjenningspraksisen for denne gruppen ble endret høsten 2016.

Et særskilt kvalifiseringsprogram for de aktuelle kandidatene fremmes nå i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det foreslås 12,8 millioner kroner til å etablere og starte opp kvalifiseringsprogrammet, som vil løpe over flere år.

– De aktuelle kandidatene har vært i en uavklart situasjon etter at godkjenningspraksisen ble endret. Jeg forstår at dette har vært vanskelig for dem, sier helseminister Bent Høie. –Vi har strukket oss langt for å få på plass en avklaring, og jeg er glad for å nå presentere en løsning.

Kvalifiseringsprogrammet skal gi de aktuelle kandidatene mulighet til å kvalifisere seg for norsk autorisasjon som psykolog. Høie understreker at det er særskilte grunner til at kandidater som søkte om godkjenning før endringen i 2016, får tilbud om et opplegg som kan gi autorisasjon som psykolog i Norge.

Helseministeren er samtidig tydelig på at myndighetene ikke er forpliktet til å tilby kompletterende tiltak. –  Vi har likevel ønsket å få på plass en løsning slik at de aktuelle kan ha mulighet for å få autorisasjon som psykolog i Norge, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere kvalifiseringsprogrammet, som skal baseres på forslaget som direktoratet leverte i mars 2018. Det foreslås at kandidatene skal kunne gjennomføre et inntektsgivende kvalifiseringsprogram bestående av teori og praksis. Direktoratet har anslått at lengden på programmet vil være 14 måneder. Opptak til kvalifiseringsprogrammet vil skje i flere puljer, basert på når kandidatene fullførte utdanningen ved ELTE.

Helsedirektoratet vil i samarbeid med helseforetakene og aktuelle utdanningsinstitusjoner, konkretisere og forberede for oppstart av programmet, slik at første pulje kan komme i gang så snart som mulig. Direktoratet har vurdert at det vil være mulig for kandidatene i første pulje å starte kvalifiseringsprogrammet i løpet av høsten 2018.